• Galvanized Wire & Strand
  • سیم نفت خو بهار فولاد
  • پیش تنیده رشته های بتنی
  • img_05
  • img_11
  • img_03
  • img_09
  • img_07

دربارهی ما

نه تنها ما گسترش محصولات خود به بیش از 21 شهرستانها و استان در داخل کشور، بلکه به بازار در سراسر جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، پاناما، استرالیا، اسپانیا، ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان صادرات، بلغارستان، پرتغال، روسیه، امارات متحده عربی، سوریه، اردن، سنگاپور و حجم فروش صادرات اشغال بیش از 90 درصد از کل کیفیت ما output.Guaranteed، قیمت متوسط، تحویل به موقع از کالاها و مسئول ردیابی پس از فروش موتور به رانندگی است ما پیش رفتن و تاسیسات برای زنده ماندن که از آن ما مورد تایید قرار گرفته و پذیرفته شده توسط مشتریان بیشتر و بیشتر در سراسر جهان.

WhatsApp Online Chat !